Những hình thức quảng cáo ngoài trời độc đáo

Nhằm tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm của mình và thu hút sự chú ý của khách hàng, nhiều công ty đã đưa ra những chiêu quảng cáo ngoài trời đặc biệt ấn tượng cho việc quảng cáo thương hiệu của mình.
quảng cáo ngoài trời của hãng thực phẩm Nestle
Tấm áp phích quảng cáo ngoài trời của hãng thực phẩm Nestle.
quảng cáo ngoài trời tuyên truyền về giao thông
Biển quảng cáo ngoài trời tuyên truyền về giao thông, với nội dung:
“Ghế sau chưa hẳn an toàn hơn. Hãy thắt dây bảo hiểm”.
quảng cáo ngoài trời của đèn cảm ứng
Một tấm biển quảng cáo ngoài trời của đèn cảm ứng.
Panô quảng cáo của một hãng sơn ở bang Ohio, Mỹ.
Áp phích tuyên truyền cho bộ phim “Wanted” (Truy sát) với
hình ảnh đường bay của một viên đạn ở Nga.
Xem thêm các hình thức quảng cáo trong thang máy độc đáo.

Leave a Reply