Hiệu quả của quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo ngoài trời

Là kênh quảng cáo truyền thống vẫn đang phát huy sức mạnh vốn có của mình, trước sự cạnh tranh khốc liệt của các hình thức khác.

Với hình thức quảng cáo ngoài trời, các nhà quảng cáo có thể:

Xây dựng thương hiệu:

Quảng cáo ngoài trời rất lý tưởng để tạo ra nhận thức tức thời, nâng cao nhận thức và uy tín của một thương hiệu. Người ta nhìn thấy thương hiệu đó mỗi ngày, và dần dần họ sẽ ghi nhớ chúng.

Gây chú ý:

Quảng cáo ngoài trời luôn gây được sự chú ý và tác động lớn tới người tiêu dùng. Như một định dạng độc lập không cạnh tranh với các quảng cáo khác, cũng không giống như các kênh quảng cáo khác.

Hướng tới quần chúng:

Trong thời đại khi mà các phương tiện truyền thông khác bị phân chia nhiều hơn, thì các nhà quảng cáo đang dần chuyển sang phương tiện quảng cáo ngoài trời, nơi mà họ có thể hướng mục tiêu rộng hơn tới nhiều đối tượng khách hàng.

Các khách hàng mục tiêu thích hợp:

Môi trường và lối sống có thể đóng một vai trò rất lớn khi hướng tới một đối tượng mục tiêu thích hợp. Vị trí, loại và tần số của quảng cáo ngoài trời của bạn cho phép bạn xác định một tập khách hàng cụ thể, và quảng cáo ngoài trời chính là phương tiện hoàn hảo để đạt được điều này.

Đạt được nhận thức bền vững:

Phương tiện truyền thông quảng cáo ngoài trời cung cấp một sự hiện diện liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần, và đạt được lượng khán giả mà khó có phương tiện truyền thông nào khác có thể làm được như vậy. Kết quả là, một chiến dịch quảng cáo ngoài trời hiệu quả có thể đạt được mức độ bền vững của nhận thức qua các kênh quảng cáo khác.

Trong thực tế, nghiên cứu gần đây được ủy quyền bởi Truyền thông Hiệp hội ngoài trời ở Úc đã nhấn mạnh rằng quảng cáo ngoài trời tạo sự ghi nhớ cao.

Nghiên cứu chỉ ra rằng:

Khi một chiến dịch ngoài trời kết thúc, 36% số người có thể nhớ lại những quảng cáo. Sáu tuần sau đó, nhận thức vẫn ở mức cao 35%. Bằng cách so sánh với quảng cáo truyền hình cho thấy hiệu quả ghi nhớ giảm đáng kể sau 2 tuần kết thức chiến dịch.

Lặp lại liên tục:

Tần số cao là một sức mạnh cơ bản của quảng cáo ngoài trời. Lặp lại nhiều lần đảm bảo rằng một thương hiệu và thông điệp được ghi nhớ.

Xem thêm: Dịch vụ quảng cáo Media

 

 

Leave a Reply